שיפורים מוצעים למערכת הניסויים באופטיקה(*)

ניסויי המעבדה באופטיקה במסגרת בית הספר התיכון מבוססים על מחזיק רכיבים אוניברסלי מעץ או פלסטיק (ראה תמונה 1).

מחזיק רכיבים אוניברסלי

תמונה 1: מחזיק רכיבים אוניברסלי

מחזיק זה הוא פשוט לשימוש, מכניסים לתוכו את הרכיב האופטי הנמדד ומבצעים את המדידה.

הבעיות מתחילות כאשר מנסים לבצע מדידות מדויקות, בעיקר כאשר משתמשים בניסוי במספר רכיבים רב. המחזיק האוניברסלי מונח על שולחן המעבדה עקב משקלו בלבד, וכל תזוזה של השולחן או נגיעה במחזיק משנה את מיקומו.

(*) פורסם בעיתון "תהודה", כרך 15 (3), עמודים 54-55, 1993.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"