9.4.10 הולוגרמות לתערוכות ומוזיאונים

פירוט על ההולוגרפיה ויישומיה מופיע בפרק 10.

יש המשתמשים בהולוגרמות כלשהן כדי להציגן בתערוכות, ולהרשים את הקהל מעצם הצילום התלת ממדי. יישום מתקדם יותר הוא הצגת הולוגרמות של מוצגים נדירים, אשר חשיפתם הפיסית לקהל עלולה לגרום להם נזק.

בין מוצגים אלו נכללים:

  1. מוצגים ארכאולוגיים אשר חייבים להישמר בתנאי תיאורה, טמפרטורה ולחות מיוחדים.
  2. מוצגים יקרים אשר יש חשש שיגנבו.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"