9.4.9 לזריום בדיסקוטק (אפקטים ויזואליים)

במופעי לייזרים רב השימוש בלייזר יון הארגון ובלייזר קריפטון, שכל אחד מהם פולט קרינה במספר אורכי גל בתחום הספקטרום הנראה.

לייזרים אלו מתאימים גם מבחינת כמות ההספק, כי ניתן להפיק מהם מאות מיליוואט בכל אורך גל, בו זמנית.

את אורכי הגל השונים מפרידים באמצעות מינסרה או שריג, ומכוונים כל אחד מהם באמצעות מערכת מראות רוטטות המבוקרות על ידי מחשב.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"