9.6.2 הלייזר כג'ירוסקופ (מהוד טבעתי) לשמירת כיוון במרחב

העיקרון הפיזיקלי עליו מתבסס ג'ירוסקופ הלייזר הוא אפקט סאניאק (Sagnac Effect).

אפקט זה שהתגלה בתחילת המאה ה- 20, קובע ש"גל אלקטרומגנטי הנע במסלול סגור המקיף שטח סופי, מושפע ממהירות הסיבוב של המערכת הכלולה בשטח זה".

משתמשים בשתי אלומות לייזר הנעות באותו מסלול טבעתי, אך בכיוונים נגדיים.

כל שינוי בכיוון של המערכת יגרום להבדל מסלולים בין שתי אלומות הקרינה, שינוי שניתן להבחין בו בשיטות אינטרפרומטריות (ראה פרק 10 ).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"