תכונות לייזר יון הארגון

הגבר התווך הפעיל בלייזר יון הארגון הוא גבוה, ולכן ניתן לקבל ממנו הספק יציאה יחסית גבוה (עד עשרות וואטים).

הספק היציאה גדל בצורה לא ליניארית כתלות בצפיפות הזרם העובר בשפופרת, ולכן מקובל להשתמש בשפופרת גאז צרה ובזרם גבוה.

צפיפויות זרם אופייניות הן: 100-500 אמפר לסנטימטר מרובע.

צפיפויות הזרם הגבוהות יוצרות חום רב אותו יש לפנות מהלייזר.

ניתן להגדיל את צפיפות הזרם בשפופרת לייזר יון הארגון על ידי שדה מגנטי אורכי (המקביל לציר הלייזר), המאלץ את היונים בפלסמה לנוע במסלול בורגי סביב קווי השדה המגנטי (כלל היד הימנית).

השדה המגנטי גם מקטין את אובדן האנרגיה הנובע מפגיעת האלקטרונים בקירות השפופרת.

על מנת לעמוד בטמפרטורות הגבוהות משתמשים בחומר מיוחד (כגון תחמוצת הבריליום) ליצירת שפופרת הלייזר.

חומר זה הוא בעל מוליכות תרמית גבוהה ועמידות בפני הרס על ידי ההתפרקויות החשמליות.

הקרינה נפלטת מלייזר ארגון במספר אורכי גל כפי שניתן לראות מדיאגרמת רמות האנרגיה באיור 6.4.

כאשר מציינים הספק הנפלט מלייזר יון הארגון, יש לציין האם מתייחסים לסך כל הקרינה הנפלטת בכל אורכי הגל, או שמתייחסים לקרינה הנפלטת באורך גל מסוים.

לייזר יון הארגון הוא אחד הלייזרים הפולטים קרינה גם בתחום ספקטרום האולטרא – סגול:

0.3511 [μm], 0.3638 [μm]

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"