6.1.4 לייזר יון הארגון (Ar)

לייזר יון הארגון מכיל שפופרת עם גאז ארגון ההופך לפלסמה במצב מעורר.

(פלסמה היא מצב צבירה רביעי, בנוסף למצב מוצק, נוזל וגאז. במצב פלסמה האלקטרונים בחומר מופרדים מהאטומים והמולקולות, כלומר החלקיקים המרכיבים מצב זה הם: יונים ואלקטרונים חופשיים)

רמות אנרגיה בלייזר ארגון

דיאגרמה סכמטית של רמות האנרגיה של לייזר יון הארגון מתוארת באיור 6.4.

דיאגרמה סכמטית של רמות האנרגיה בלייזר יון הארגון

איור 6.4: דיאגרמה סכמטית של רמות האנרגיה בלייזר יון הארגון.

שני מעברי הלזירה החזקים ביותר מתאימים לאורכי הגל:

0.5145 [μm], 0.488 [μm]

רמות אנרגיה אלו מתאימות ליון הארגון, כלומר: יש ליינן תחילה את אטומי הגאז!

רמת היסוד של הלייזר כפי שהיא מופיעה בדיאגרמה באיור 6.4 נמצאת כ- 16 אלקטרון וולט מעל רמת היסוד של אטום הארגון הנאוטראלי.

זוהי כמות אנרגיה גבוהה ביותר, אותה יש להשקיע בלייזר ליצירת מצב של היפוך אוכלוסייה שיתאים ללזירה.

האנרגיה הבלתי מנוצלת ללזירה, היא אחת הסיבות ליעילותו הנמוכה ביותר של לייזר יון הארגון (עשיריות אחוז).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"