תכונות אופייניות של לייזר הליום קדמיום

  • אורכי הגל הנפלטים הם:

0.4416 [μm] = 442 [nm] – כחול

0.3250 [μm] = 325 [nm] – אולטרא-סגול

  • הספק מכסימלי: עד 150 מיליוואטים בכחול, ועד 50 מיליוואט באולטרא-סגול.
  • יעילות כוללת: בקו הכחול מגיעה ל- 0.02%, ובקו האולטרא סגול כ- 0.01%.
  • רוחב פס ספקטראלי: כ- 0.003 ננומטר (כ- 5 ג'יגהרץ), ואורך הקוהרנטיות: כ- 10 סנטימטר.
  • מירווח בין שני אופני תנודה סמוכים הוא מסדר גודל של 200 מגהרץ.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"