6.1.3 לייזר הליום-קדמיום

ניתן לכלול את לייזר הליום – קדמיום בין לייזרי אדי המתכת, למרות שהלזירה מתרחשת בין מצבי אנרגיה של יון הקדמיום, כלומר: אלה אדי מתכת מיוננים.

ניתן להכליל את לייזר הליום קדמיום בין לייזרי יוני הגאזים, למרות העובדה שבתכונותיו הוא דומה יותר ללייזר הליום – נאון, שהוא לייזר של גאז אטומי נאוטרלי.

את המתכת קדמיום מקובל להעביר למצב צבירה גאזי על ידי תנור חימום.

עירור הקדמיום לרמת האנרגיה העליונה מבוצע בצורה דומה לעירור גאז הנאון בלייזר הליום – נאון: אטומי גאז ההליום מעוררים על ידי התנגשויות עם האלקטרונים, ומעבירים את אנרגיית העירור לאטומי הקדמיום.

בלייזר הליום קדמיום המעברים הם בין רמות של יוני קדמיום מיוננים פעם אחת, וניתן לקבל ממנו כתריסר קווים. היתרון בקווים ספקטראליים אלו הוא שהם בתחום הספקטרום הנראה והאולטרא סגול, ואין הרבה לייזרים הפולטים קרינה בתחומי ספקטרום אלו.

בלייזר הליום קדמיום יש בעיה לשמור על התפלגות אחידה של אדי המתכת בתוך ההתפרקות החשמלית.

יוני הקדמיום נמשכים לחלונות בקצה המהוד, ועל מנת למנוע ציפוי חלונות הלייזר בקדמיום, מצויות לפני החלונות מלכודות קרות אליהן מתנקזים יוני הקדמיום.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"