6.1.1 לייזר הליום – נאון (He-Ne)

  • זהו הלייזר הנפוץ ביותר עד אמצע שנות התשעים של המאה ה – 20. לאחר מכן הפכו לייזרי הדיודה נפוצים הרבה יותר.
  • נבנה לראשונה בשנת 1961 על ידי עלי ג'אבאן (Ali Javan).
  • זהו לייזר בו התווך הפעיל הוא גאז אציל – נאון.
  • לייזר הליום – נאון הוא לייזר של 4 רמות, ופעולת הלזירה מתבצעת בין רמות אנרגיה של גאז הנאון.

דיאגרמת רמות האנרגיה של לייזר הליום – נאון מתוארת באיור 6.1.

דיאגרמת רמות האנרגיה של לייזר הליום נאון

איור 6.1: דיאגרמת רמות האנרגיה של לייזר הליום נאון

ניתן להבחין בה בשתי רמות מטאסטביליות המשמשות כרמות לזירה עליונות, ולכן יכולים להיפלט מלייזר זה לפחות 4 אורכי גל:

λ1 = 0.6328 [mm]

λ2 = 1.152 [mm]

λ3 = 3.3913 [mm]

λ4 = 0.5435 [mm]

כפתור "הבא" כפתור "הקודם"