התווך הפעיל בלייזר

ראינו כי שתי הדרישות העיקריות ללזירה הן:

  1. חייב להיות מצב של היפוך אוכלוסייה בין שתי רמות אנרגיה של תווך הלייזר.
  2. התווך הפעיל חייב להיות שקוף לאורך הגל הנפלט.

סוג החומר המשמש כתווך פעיל של הלייזר, הוא הקובע את:

  1. אורך הגל הנפלט מהלייזר.
  2. שיטת העירור בה משתמשים.
  3. סדר הגודל של הספק היציאה הנפלט מהלייזר.
  4. יעילות מערכת הלייזר.

מסקנה: התווך הפעיל הוא הגורם העיקרי הקובע את תכונות הלייזר, ולכן נגזר שמו של הלייזר משֵם התווך הפעיל.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"