חסימת עורקים

« בחזרה למילון המונחים

חסימת עורקים יכולה להיות במספר צורות; מביניהן טרשת עורקים (קשיחות של החלק הפנימי של דופן העורק) הינה השכיחה ביותר. סבורים שהגורם לטרשת עורקים הינו ההזדקנות. עם הטרשת חומרים שומניים המכילים כולסטרול או סידן שוקעים על הדופן הפנימית של העורק. כתוצאה מכך חלה היצרות של קוטר חלל צינור הדם – בדומה לחלודה הגורמת להיצרות צינור מים. אם התהליך מתמשך אזי ייתכן מצב שבו הצינור ייחסם. וחסימת זרם הדם תמנע הגעת דם חיוני לרקמות.

איור של קריש דם וטרשת עורקים בעורק ראשי בצוואר

איור זה מתמקד באזור החסום בעורק היוצא מהלב (Artery Carotid) ומוביל דם למוח.

שרטוטים של עורק בריא ללא משקעים ועורק עם טרשת עורקים שבו קיימים משקעים על דפנות העורק

ארבעה איורים סכמטיים: שניים מדגימים עורק בריא ושניים עורק במצב טרשת עורקים.

 

« בחזרה למילון המונחים