מושגי יסוד

הקרינה המתקבלת מהלייזר היא תמיד קרינה אלקטרומגנטית, והיא יכולה להימצא בתחום הספקטרום הנראה, בתחום האולטרא-סגול, בתחום האינפרא-אדום, ואף מעבר להם.

לכן, בבואנו ללמוד על הלייזר אנו חייבים להכיר את המושגים המתארים את הקרינה האלקטרומגנטית.

אחדים ממושגים אלו הם גדלים פיזיקליים מוכרים, המתוארים באמצעות סמלים מתמטיים מקובלים:

l0 = אורך גל בריק.
n = תדירות או תדר. יש המסמנים תדירות באות f מהשם באנגלית: frequency.
T = זמן מחזור:

T = 1/v

c = "מהירות האור" = מהירות התקדמות קרינה אלקטרומגנטית בריק:

= ln

n = מקדם שבירה של חומר (לכל חומר n אופייני).
ערך מקדם השבירה של החומר הוא מעט שונה עבור אורכי גל שונים.
v = מהירות התקדמות קרינה אלקטרומגנטית בחומר:

v = c/n

ln = אורך גל בחומר:

ln = l0/n

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"