עיבוד תוצאות הניסוי מדידת עקומת מתח – זרם (I-V) של לייזר דיודה

  • סמן על דף התוצאות את ערכי המתח והזרם עבורם רואים בפעם הראשונה אור (קריאה ב"מד ההספק").
  • שרטט גרף זרם לעומת מתח (I-V) עבור לייזר הדיודה.
  • שרטט גרף "הספק" (קריאת המולטימטר) לעומת המתח (P-V).

עבור לייזר הדיודה:

  • מצא על הגרף את הנקודה בה יש שינוי חד בשיפוע הגרף – והלייזר מתחיל לפלוט אור (נקודת הצתה = Turn On). ראה איור 2. רשום את ערכי המתח והזרם של נקודה זו.

עקומת מתח זרם טיפוסית של לייזר דיודה

איור 2: עקומת מתח זרם טיפוסית של לייזר דיודה.

  • מצא על הגרף את הנקודה השניה בה משתנה בצורה חדה השיפוע של הגרף, והלייזר מתחיל לפלוט כמות אור גדולה (סף הלזירה Lasing Threshold). רשום את ערכי המתח והזרם של נקודה זו.

עבור הדיודה הפולטת אור:

  • מצא על הגרף את הנקודה בה יש שינוי חד בשיפוע הגרף – והדיודה מתחילה לפלוט אור (נקודת הצתה). רשום את ערכי המתח והזרם, והשווה את תוצאותיך לאילו של לייזר הדיודה
  • אין סף לזירה לדיודה הפולטת אור, מכיוון שאין היא לייזר (ראה איור 3).

עקומת מתח זרם טיפוסית עבור דיודה פולטת אור

איור 3: עקומת מתח זרם טיפוסית עבור דיודה פולטת אור.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"