ניסוי מעבדה: עקיפה בחריר עגול ובסדק בודד

מטרות הניסוי

  1. שיטה למדידת קוטר חריר קטן.
    כאשר אלומת קרינת לייזר עוברת דרך פתח קטן, היא עוברת עקיפה.
    באמצעות מדידת מאפייני האלומה לאחר העקיפה, ניתן לחשב את קוטר הפתח דרכו עברה אלומת הלייזר, תוך שימוש בנוסחאות תופעת העקיפה.
  2. מדידת אורך גל בלתי ידוע של לייזר.
    כאשר קוטר הפתח ידוע, ניתן באמצעותו לחשב את אורך הגל של הלייזר בו משתמשים לתופעת העקיפה.
  3. ויזואליזציה של התופעה הפיזיקלית "עקיפה".

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"