ניסוי: תבניות התאבכות בשקפים: Moire patterns

מטרת המעבדה:

  • חקירת התאבכות גלים כדוריים בשני ממדים.
  • התנסות במדידת הפרמטרים הקובעים התאבכות בונה והתאבכות הורסת.

הסבר על הניסוי:

בניסויים משתמשים בשני תרשימים של גלים כדוריים, אחד על נייר והשני על שקף.

כאשר מניחים את השקף על הנייר, מקבלים תמונות התאבכות שונות בהתאם למיקום היחסי של שני הגלים אחד ביחס לשני.

בעזרת הניסוי ניתן להסיק מסקנות על השפעת אורך הגל והמרחק בין המקורות על תבנית ההתאבכות.

בנוסף לניסויים מקובלים של התאבכות של שני גלים בעלי אותו אורך גל, ניתן לחקור תבניות העקיפה המתקבלות משני מקורות, בעלי אורך גל שונה. למשל:

נוסחה

מביצוע מדידות בתבניות ההתאבכות והעקיפה ניתן לחשב את אורך הגל המשורטט בתרשים.

חומר רקע נוסף לניסוים:

  1. "פיסיקה אור וגלים", מאת צ. גלר, ד. זינגר, ר. כהן, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, פרק ט', עמ' 124-141, 1988.
  2. "פיסיקה גלים ואופטיקה פיסיקלית" – מאת צ. גלר, בהוצאת המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, פרק ב' , עמ' 34-74 , 1986 .

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"