ניסוי מעבדה: מדידת התבדרות אלומת הלייזר

במשך כל זמן העבודה הקפד לנקוט באמצעי הזהירות המתאימים!

מטרת הניסוי:

  • חקירת מאפייני הקרינה הנפלטת מלייזר: התבדרות האלומה.
  • השוואת התבדרות אלומת לייזר הליום-נאון להתבדרות אלומת לייזר דיודה.

מתקדמים:

  • כיצד מקטינים את התבדרות אלומת הלייזר.

ציוד נדרש:

  • לייזר דיודה עם הספק יציאה של 1 מיליוואט (לא יותר !), עם ספק מתח (סוללות).
  • לייזר הליום נאון עם הספק יציאה של 1 מיליוואט (לא יותר !).
  • מסך עם נייר מילימטרי.
  • מטר למדידת מרחקים.
  • 2 עדשות מרכזות, אחת עם מרחק מוקד קצר (f1), ואחת עם מרחק מוקד ארוך (f2).

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"