דוגמא 2.2

חשב את מקדם הבליעה של חומר בעובי 10 מ"מ, אשר 50% מהקרינה הפוגעת בו עוברת לצידו השני.

פתרון דוגמא 2.2:

נחלץ את מקדם הבליעה () מנוסחת חוק למברט:

החילוץ מנוסחת חוק למברט

קיבלנו כי מקדם הבליעה הוא:

= 0.69 [cm-1]

על יסוד חוק למברט נסיק את המסקנות הבאות:

  • לכל חומר, הבליעה הכוללת תלויה בעובי החומר; ככל שהחומר עבה יותר תהיה העוצמה המועברת (I) קטנה יותר.
  • עבור עובי נתון x של חומר, תלויה הבליעה רק בערך מקדם הבליעה (), שהוא קבוע מאפיין של החומר.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"