תיאור סכימטי של מודל האטום של בוהר

באיור 2.1 מתוארת גירסה פשוטה, אך מספיקה לצרכינו, של מודל האטום של בוהר:

תיאור סכימטי של מודל האטום של בוהר

איור 2.1: תיאור סכימטי של מודל האטום של בוהר.

על פי מודל זה, כל "מסלול תנועה" של אלקטרון מתאים לרמה אנרגטית אחרת, ורמות האנרגיה נמצאות גבוה יותר ככל שגדל מרחק האלקטרון מהגרעין.

מתייחסים לרמת האנרגיה בה נמצא האלקטרון כאל רמה של האטום.

מאחר שיש מסלולים בדידים מוגדרים, הרי שיש גם רמות אנרגיה בדידות אותן נסמן ע"י E1, E2, E3, וכו'.

לכל אטום או מולקולה בטבע קיים מבנה אופייני של רמות אנרגיה.

לכל אטום יש מצב יסוד (Ground State) המתאר את רמת האנרגיה הנמוכה ביותר בה נמצאים האלקטרונים באטום. ברמה זו יישאר האטום כל עוד לא מושקעת בו אנרגיה מבחוץ.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"