הערה: יחידת הדציבל

(*) ההגברה נמדדת ביחידות המבוססות על סקלה לוגריתמית של דציבל [dB], שהגדרתו:

1 [dB] = 10 log10 (Pout/Pin)

לשם השוואה:

  • כל תוספת של 3 dB פירושה הכפלת ההספק פי 2.
  • כל תוספת של 10 dB פירושה הכפלת ההספק פי 10.

יחידת הדציבל למטר

היחידה של מדידת איבודים (או הגברה) כפונקציה של המרחק היא דציבל למטר (dB/m) שפירושה עד כמה ההספק קטן (גדל) כפונקציה של המרחק.

ההנחה שמאחורי יחידת מדידה זו היא שהאיבודים (הגברה) מפולגים בצורה אחידה לאורך התווך.

יחידה זו מופיעה לדוגמא בחישוב האיבודים בסיבים אופטיים:

איבודים בסיב אופטי לתיקשורת הם בערך 0.3 דציבל למטר, כלומר כל 10 קילומטרים ההספק יורד לחצי מערכו ההתחלתי.

 

כפתור "הקודם" כפתור "הבא"