גאוטופ כרמל – כרם מהר"ל

לצפייה באיור – הקליקו עליו.

כרם מהרל - גבעות הטוף השחור
כרם מהרל - גבעות הטוף השחור. מילות מפתח: גאוטופ, כרמל, וולקניזם, גבעות, טוף, שחור, כרם מהרל, בולדרים, בלוקים
כרם מהרל - גבעות הטוף השחור
כרם מהרל - גבעות הטוף השחור. מילות מפתח: גאוטופ, כרמל, וולקניזם, גבעות, טוף, שחור, כרם מהרל, בולדרים, בלוקים
כרם מהרל - גבעות הטוף השחור
כרם מהרל - גבעות הטוף השחור. מילות מפתח: גאוטופ, כרמל, וולקניזם, גבעות, טוף, שחור, כרם מהרל, בולדרים, בלוקים
כרם מהרל - בלוק של גיר בטוף השחור
כרם מהרל - בלוק של גיר בטוף השחור. מילות מפתח: גאוטופ, כרמל, וולקניזם, גבעות, טוף, שחור, כרם מהרל, בולדרים, בלוקים, גיר
כרם מהרל - בלוק של גיר בטוף השחור
כרם מהרל - בלוק של גיר בטוף השחור. מילות מפתח: גאוטופ, כרמל, וולקניזם, גבעות, טוף, שחור, כרם מהרל, בולדרים, בלוקים, סדקים, גיר
כרם מהרל - בלוק של גיר בטוף השחור
כרם מהרל - בלוק של גיר בטוף השחור. מילות מפתח: גאוטופ, כרמל, וולקניזם, גבעות, טוף, שחור, כרם מהרל, בולדרים, בלוקים, גיר, מאובנים
כרם מהרל - בלוק של גיר בטוף השחור
כרם מהרל - בלוק של גיר בטוף השחור. מילות מפתח: גאוטופ, כרמל, וולקניזם, גבעות, טוף, שחור, כרם מהרל, בולדרים, בלוקים, גיר, מאובנים
כרם מהרל - מאובנים מצוררים של צדפות וקונכיות בסלע גיר
כרם מהרל - מאובנים מצוררים של צדפות וקונכיות בסלע גיר. מילות מפתח: גאוטופ, כרמל, וולקניזם, כרם מהרל, בולדרים, גיר, מאובנים, מצוררים
כרם מהרל - מאובנים מצוררים של צדפות וקונכיות בסלע גיר
כרם מהרל - מאובנים מצוררים של צדפות וקונכיות בסלע גיר. מילות מפתח: גאוטופ, כרמל, וולקניזם, כרם מהרל, בולדרים, גיר, מאובנים, מצוררים