תמונות סיור עמק החולה

לצפייה באיור – הקליקו עליו

תצפית מרמות נפתלי לעבר עמק החולה
תצפית מרמות נפתלי לעבר עמק החולה. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, ההצפה המחודשת, האגמון, בריכות דגים
תצפית מרמות נפתלי לעבר עמק החולה
תצפית מרמות נפתלי לעבר עמק החולה. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, שמורת החולה, מאגר עינן
תצפית מרמות נפתלי לעבר עמק החולה
תצפית מרמות נפתלי לעבר עמק החולה. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, האגמון, ההצפה המחודשת
מצפה גדות
מצפה גדות. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, רמת הגולן, מצפה גדות
מצפה גדות
מצפה גדות. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, רמת הגולן, מצפה גדות, בזלת
מצפה גדות
מצפה גדות. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, רמת הגולן, מצפה גדות, בזלת
אבני החומה הצפונית של מיצד עתרת מוסטות אופקית על ידי העתק
אבני החומה הצפונית של מיצד עתרת מוסטות אופקית על ידי העתק. מילות מפתח: עמק החולה, מיצד עתרת, העתק, שבר, רעידות אדמה, טקטוניקה, טרנספורם, תזוזה אופקית, תנועה, בקע, סורי-אפריקני, בנייה, אבן, שימושים
אבני החומה הצפונית של מיצד עתרת מוסטות אופקית על ידי העתק
אבני החומה הצפונית של מיצד עתרת מוסטות אופקית על ידי העתק. מילות מפתח: עמק החולה, מיצד עתרת, העתק, שבר, רעידות אדמה, טקטוניקה, טרנספורם, תזוזה אופקית, תנועה, בקע, סורי-אפריקני, בנייה, אבן, שימושים
מיצד עתרת - תכנית המצודה ומקום ההעתק
מיצד עתרת - תכנית המצודה ומקום ההעתק. מילות מפתח: עמק החולה, מיצד עתרת, העתק, שבר, רעידות אדמה, תזוזה אופקית, תנועה, בקע, סורי-אפריקני
גז מתאן מבעבע בעמק החולה
גז מתאן מבעבע בעמק החולה. מילות מפתח: עמק החולה, כבול, גז, מתאן, קידוח, פחמן, שימושים, אנרגיה
עמק החולה - התעלה המערבית
עמק החולה - התעלה המערבית. מילות מפתח: עמק החולה, התעלה המערבית, שפכים, מים, זיהום, מעורבות האדם, שימושים, ירדן, השקיה, חקלאות
עמק החולה - גשר התעלה המערבית
עמק החולה - גשר התעלה המערבית. מילות מפתח: עמק החולה, התעלה המערבית, גשר, שפכים, מים, זיהום, מעורבות האדם, שימושים, ירדן, השקיה, חקלאות
עמק החולה - אזור ההצפה המחודשת
עמק החולה - אזור ההצפה המחודשת. מילות מפתח: עמק החולה, ההצפה המחודשת, מים, מעורבות האדם, שימושים, מרעה, מערכות כדור הארץ
עמק החולה - סוסים רועים באזור ההצפה המחודשת. מילות מפתח: עמק החולה, רמת הגולן, סוסים, ההצפה המחודשת, מים, מעורבות האדם, שימושים, מרעה, מערכות כדור הארץ
עמק החולה - טרוורטין שמתפתח סביב צינור קידוח מים
עמק החולה - טרוורטין שמתפתח סביב צינור קידוח מים. מילות מפתח: עמק החולה, רמת הגולן, הצפה המחודשת, טרוורטין, נטף נחלים, מים, מעורבות האדם, שימושים, קידוח, מערכות כדור הארץ, משקעי מעיינות, גיר, קלציט
עמק החולה - האגמון
עמק החולה - האגמון. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, האגמון, ההצפה המחודשת, גומא
עמק החולה - תעלת הירדן המזרחית
עמק החולה - תעלת הירדן המזרחית. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, ירדן, התעלה המזרחית
עמק החולה - תעלת הירדן המזרחית
עמק החולה - תעלת הירדן המזרחית - חורף 2003. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, ירדן, התעלה המזרחית
עמק החולה קו-נוע
עמק החולה - קו-נוע המשמש להשקיית הכבול. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, כבול, השקייה, קו-נוע
נוטריה בשמורת החולה
נוטריה בשמורת החולה. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, שמורת החולה, נוטריה
נוטריות באזור ההצפה המחודשת
נוטריות באזור ההצפה המחודשת. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, האגמון, ההצפה המחודשת, נוטריה
גומא ואירוס ענף בתעלה בשמורת החולה
שמורת החולה - גומא ואירוס ענף בתעלה. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, שמורת החולה, גומא, אירוס ענף
גומא פפירוס במי האגם שמורת החולה
שמורת החולה - גומא פפירוס במי האגם. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, שמורת החולה, גומא
כבול שנחפר באזור ההצפה המחודשת בעמק החולה
עמק החולה - כבול שנחפר באזור ההצפה המחודשת. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, כבול
האגמון - דגימת מי הכבול בכניסה
האגמון - דגימת מי הכבול בכניסה. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, האגמון, ההצפה המחודשת
האגמון - דגימת מי הירדו בכניסה
האגמון - דגימת מי הירדו בכניסה מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, האגמון, ההצפה המחודשת
מדידת הספיקה בכניסת מי הכבול באגמון
האגמון - מדידת הספיקה בכניסת מי הכבול. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, האגמון, ההצפה המחודשת
האגמון בשלהי חורף 2003
האגמון בשלהי חורף 2003. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, האגמון, ההצפה המחודשת
האגמון - דגימת מים ביציאה
האגמון - דגימת מים ביציאה. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, האגמון, ההצפה המחודשת
מדידת הספיקה בכניסת מי הכבול אל האגמון
מדידת הספיקה בכניסת מי הכבול אל האגמון. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, האגמון, ההצפה המחודשת
בדיקת ריכוז הזרחן המומס
בדיקת ריכוז הזרחן המומס. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, האגמון, ההצפה המחודשת
בדיקת pH, מוליכות חשמלית וריכוז החמצן המומס
בדיקת pH, מוליכות חשמלית וריכוז החמצן המומס. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, האגמון, ההצפה המחודשת
הכנת דגימות המים לבדיקת ריכוז הזרחן הכללי
הכנת דגימות המים לבדיקת ריכוז הזרחן הכללי. מילות מפתח: עמק החולה, בקע, סורי-אפריקני, האגמון, ההצפה המחודשת