סיור מההר אל הבקע

לצפייה באיור – הקליקו עליו

תצפית נחל זוהר
תצפית נחל זוהר. מילות מפתח: נחל זוהר, סלעי משקע ימיים, סלעי משקע אגמיים, תצורת הלשון, שכבות נטויות, אי התאמה זוויתית, הורסט
מיצד זוהר
מיצד זוהר. מילות מפתח: נחל זוהר, מיצד זוהר, סלעי משקע ימיים, סלעי משקע אגמיים, תצורת הלשון, שכבות נטויות, אי התאמה זוויתית
ערוץ נחל חימר
ערוץ נחל חימר. מילות מפתח: נחל חימר, סלעי משקע ימיים, חלוקים, חלוקי נחל, בולדרים
נביעות אספלט בנחל חימר
נביעות אספלט בנחל חימר. מילות מפתח: נחל חימר, נביעות אספלט, קונגלומרט, חלוקים, אנרגיה בסלעים
נחל חימר - נביעות אספלט
נחל חימר - נביעות אספלט. מילות מפתח: נחל חימר, נביעות אספלט, קונגלומרט, חלוקים, אנרגיה בסלעים
תלמידים בעבודה במחצבת המלח בהר סדום
מחצבת המלח בהר סדום - תלמידים בעבודה. מילות מפתח: הר סדום, מחצבה, מלח מאכל, מלח הסלע, הליט, שכבות אנכיות, מחצבים
מחצבת המלח בהר סדום
הר סדום - מחצבת המלח. מילות מפתח: הר סדום, מחצבה, מלח מאכל, מלח הסלע, הליט, שכבות אנכיות, מחצבים
תלמידים בעבודה במחשופי תצורת הלשון
מחשופי תצורת הלשון - תלמידים בעבודה. מילות מפתח: תצורת הלשון, משקעי אגם הלשון, ליסאן, סלעי משקע אגמיים
משקעי אגם הלשון
משקעי אגם הלשון. מילות מפתח: תצורת הלשון, משקעי אגם הלשון, ליסאן, סלעי משקע אגמיים, שכבות עונתיות, ארגוניט, סדק
תלמידה בעבודה במחשוף תצורת הלשון
מחשוף תצורת הלשון - תלמידה בעבודה. מילות מפתח: תצורת הלשון, משקעי אגם הלשון, עבודת תלמידים
משקעים צעירים נחל דרגה
משקעים צעירים נחל דרגה. מילות מפתח: נחל דרגה, משקעים צעירים, שכבות אופקיות, שברים, חלוקים
שטפון בנחל דרגה
שטפון בנחל דרגה. מילות מפתח: נחל דרגה, שטפון, תהליכי בליה, הובלה, סחיפה
תצפית נחל כידוד
ערד - תצפית נחל כידוד. מילות מפתח: נחל כידוד, סלעי משקע ימיים, שכבות נטויות, שכבות אופקיות, גיר, קירטון, צור, יחידות סלע, סלע ונוף
ערד - תצפית נחל כידוד
ערד - תצפית נחל כידוד. מילות מפתח: נחל כידוד, סלעי משקע ימיים, שכבות נטויות, גיר, קירטון, צור, יחידות סלע, סלע ונוף
תצפית נחל זוהר
תצפית נחל זוהר. מילות מפתח: נחל זוהר, סלעי משקע ימיים, סלעי משקע אגמיים, תצורת הלשון, שכבות נטויות, אי התאמה זוויתית
שברים במעלה העקרבים
שברים במעלה העקרבים. מילות מפתח: שברי מתיחה, סלעי משקע ימיים, שברים, סלעי משקע, שכבות, הורסט, מעלה עקרבים
שברים במעלה העקרבים
שברים במעלה העקרבים. מילות מפתח: שברי מתיחה, סלעי משקע ימיים, שברים, סלעי משקע, שכבות, הורסט, מעלה עקרבים
המצלעות המזרחיות של רכס חתירה
המצלעות המזרחיות של רכס חתירה. מילות מפתח: קמר, רכס חתירה, שכבות נטויות, מצלעות
שבר במעלה העקרבים
שבר במעלה העקרבים. מילות מפתח: שברי מתיחה, סלעי משקע ימיים, שברים, סלעי משקע, שכבות, הורסט, מעלה עקרבים
שבר במעלה העקרבים
שבר במעלה העקרבים. מילות מפתח: שברי מתיחה, סלעי משקע ימיים, שברים, סלעי משקע, שכבות, הורסט, מעלה עקרבים
שבר במעלה העקרבים
שבר במעלה העקרבים. מילות מפתח: שברי מתיחה, סלעי משקע ימיים, שברים, סלעי משקע, שכבות, הורסט, מעלה עקרבים
שברים במעלה העקרבים
שברים במעלה העקרבים. מילות מפתח: שברי מתיחה, סלעי משקע ימיים, שברים, סלעי משקע, שכבות, הורסט, מעלה עקרבים
שכבות סלעי משקע במעלה העקרבים
שכבות סלעי משקע במעלה העקרבים. מילות מפתח: סלעי משקע ימיים, סלעי משקע, שכבות, מעלה עקרבים
תצפית מכתש חצרה - המכתש הקטן.
תצפית מכתש חצרה - המכתש הקטן. מילות מפתח: קמר, רכס חצרה, מכתש, מכתש חצרה, בליה
המצלעות המזרחיות של רכס חצרה
המצלעות המזרחיות של רכס חצרה. מילות מפתח: קמר, רכס חצרה, שכבות נטויות, מצלעות
קמטים בצור בקער צין
קער צין - קמטים בצור. מילות מפתח: קמר, קער, קמטים, צור
קער צין - קמטים בצור
קער צין - קמטים בצור. מילות מפתח: קמר, קער, קמטים, צור
שברים במשקעי תצורת הלשון
שברים במשקעי תצורת הלשון. מילות מפתח: שבר, שברי מתיחה, ליסן, משקעי אגם הלשון, בקע ים המלח
גלונים במשקעי אגם הלשון
גלונים במשקעי אגם הלשון. מילות מפתח: גלונים, ליסן, משקעי אגם הלשון, בקע ים המלח
שבר במשקעי תצורת הלשון
שבר במשקעי תצורת הלשון. מילות מפתח: שבר, שברי מתיחה, ליסן, משקעי אגם הלשון, בקע ים המלח
גלונים במשקעי אגם הלשון
גלונים במשקעי אגם הלשון. מילות מפתח: גלונים, ליסן, משקעי אגם הלשון, בקע ים המלח