תמונות ממכתש רמון

לצפייה באיור – הקליקו עליו

שבר בנחל רמון
שבר בנחל רמון
שיכוב צולב באבן חול בנחל רמון
שיכוב צולב באבן חול: נחל רמון
שיכוב צולב באבן חול בנחל רמון
שיכוב צולב באבן חול: נחל רמון
שבר בנחל רמון
שבר בנחל רמון
מאובנים מהטריאס בסלעי תצורת סהרונים
מאובנים מהטריאס בסלעי תצורת סהרונים
הקיר "ההפוך" במכתש רמון
הקיר "ההפוך": הקיר הדרום-מזרחי של מכתש רמון בסמוך להר מרפק
מבנה פורפירי בסלעי הסיל בנחל רמון
מבנה פורפירי בסלעי הסיל בנחל רמון
סלעים מהיורא - כולל סיל מגמטי (לבן) בנחל רמון
מחשוף נחל רמון: סלעים מהיורא - כולל סיל מגמטי (לבן)
גלונים באבן חול ליד נחל רמון
גלונים באבן חול ליד נחל רמון
גלונים באבן חול ליד נחל רמון
גלונים באבן חול ליד נחל רמון
מחשופי תצורת סהרונים מהטריאס מכילי המאובנים
מחשופי תצורת סהרונים מהטריאס מכילי המאובנים
מחשופי תצורת סהרונים מהטריאס מכילי המאובנים
מחשופי תצורת סהרונים מהטריאס מכילי המאובנים
סיל במחשוף נחל רמון, זה החלק הסגול העליון שבתמונה
סיל במחשוף נחל רמון (הסגול העליון)