סיור מכתש חתירה

לצפייה באיור – הקליקו עליו

תצפית הר אבנון
תצפית הר אבנון. מילות מפתח: מכתש, חתירה, הר אבנון, מצוק, שכבות נטויות, יחידה קשה, גיר, דולומיט, קמרים, נגב
מכתש חתירה - תצפית הר אבנון
מכתש חתירה - תצפית הר אבנון. מילות מפתח: מכתש, חתירה, הר אבנון, מצוק, שכבות נטויות, יחידה קשה, גיר, דולומיט, קמרים, נגב
תלמידים בעבודה בהר אבנון
הר אבנון - תלמידים בעבודה. מילות מפתח: תצפית, מכתש, חתירה, קמרים, נגב
אבן חול נובית במכתש חתירה
מכתש חתירה - אבן חול נובית. מילות מפתח: מכתש, חתירה, אבו חול נובית, גרגרי קוורץ, שיכוב צולב, שיכוב נטוי, סלעי משקע יבשתיים
שיכוב צולב באבן חול נובית
שיכוב צולב באבן חול נובית. מילות מפתח: מכתש, חתירה, אבו חול נובית, גרגרי קוורץ, שיכוב צולב, שיכוב נטוי, סלעי משקע יבשתיים
גזע עץ מאובן במכתש חתירה
מכתש חתירה - גזע עץ מאובן. מילות מפתח: מכתש, חתירה, אבו חול נובית, עצים, מאובנים, סלעי משקע יבשתיים, הווה מפתח לעבר
גזע מאובן במכתש חתירה
גזע מאובן - מכתש חתירה. מילות מפתח: מכתש, חתירה, אבו חול נובית, עצים, מאובנים, סלעי משקע יבשתיים, הווה מפתח לעבר
גזע מאובן במכתש חתירה
מכתש חתירה - גזע מאובן. מילות מפתח: מכתש, חתירה, אבו חול נובית, עצים, מאובנים, סלעי משקע יבשתיים, הווה מפתח לעבר
עץ מאובן במכתש חתירה
מכתש חתירה - עץ מאובן. מילות מפתח: מכתש, חתירה, אבו חול נובית, עצים, מאובנים, סלעי משקע יבשתיים, הווה מפתח לעבר
אלמוג מאובן במכתש חתירה
מכתש חתירה - אלמוג מאובן. מילות מפתח: מכתש, חתירה, גיר, אלמוגים, מאובנים, סלעי משקע ימיים, הווה מפתח לעבר
שכבות נטויות מכתש חתירה
שכבות נטויות מכתש חתירה. מילות מפתח: מכתש, חתירה, מצוק, שכבות נטויות, יחידה קשה, גיר, דולומיט, קמרים, נגב
מחצבת החול במכתש חתירה
מחצבת החול במכתש חתירה. מילות מפתח: מכתש, חתירה, מחצבה, חול, קוורץ, ניפוי, הפרדה, גודל גרגר, חומרי גלם, תעשיית הזכוכית
מחצבת החול במכתש חתירה
מכתש חתירה - מחצבת החול. מילות מפתח: מכתש, חתירה, מחצבה, חול, קוורץ, ניפוי, הפרדה, גודל גרגר, חומרי גלם, תעשיית הזכוכית
מחצבת חול במכתש חתירה.
מחצבת חול - מכתש חתירה. מילות מפתח: מכתש, חתירה, מחצבה, כרייה, חול, קוורץ, חומרי גלם, תעשיית הזכוכית
ניפוי חול
ניפוי חול. מילות מפתח: מכתש, חתירה, מחצבה, חול, קוורץ, ניפוי, הפרדה, גודל גרגר, חומרי גלם, תעשיית הזכוכית
פניציה חומרי גלם
פניציה חומרי גלם. מילות מפתח: תעשייה, זכוכית, פניציה, ירוחם, חומרי גלם, חול קוורץ
חומרי גלם פניציה
חומרי גלם פניציה. מילות מפתח: תעשייה, זכוכית, פניציה, ירוחם, חומרי גלם, חול קוורץ
יציקת זכוכית
יציקת זכוכית פניציה. מילות מפתח: תעשייה, זכוכית, פניציה, ירוחם, חול קוורץ, התכה, יציקה
ניפוח בקבוקים
ניפוח בקבוקים. מילות מפתח: תעשייה, זכוכית, פניציה, ירוחם, חול קוורץ, ניפוח בקבוקים
קירור בקבוקים תוך הרפייה
קירור בקבוקים תוך הרפייה. מילות מפתח: תעשייה, זכוכית, פניציה, ירוחם, חול קוורץ, בקבוקים, קירור, הרפייה
חצר חומרי הגלם בפיניציה
חצר חומרי הגלם בפיניציה. מילות מפתח: תעשייה, זכוכית, פניציה, ירוחם, חומרי גלם, חול קוורץ
קירור בקבוקים
קירור בקבוקים. מילות מפתח: תעשייה, זכוכית, פניציה, ירוחם, חול קוורץ, בקבוקים, קירור, פס ייצור