הפילוסופיה של החינוך

פתיחה

The course consists of two modules, one credit point each. The course will include two main topics:

  1. The five schools of educational philosophy: Essentialism, Progressivism, Perennialism, Existentialism, and Behaviorism.
  2. The in practice deucational philosophy of Israeli schools.

המרצה פרופ' ניר אוריון, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.

קישורים