מי אנחנו

קבוצת מדעי כדור הארץ והסביבה הינה הקבוצה היחידה בארץ העוסקת בהוראת מדעי כדור הארץ. קבוצה זו כוללת חוקרים וסטודנטים מתחומי מדעי כדור הארץ (גאולוגיה, מדעי הים והאקלים). המטרה העיקרית של פעילות הקבוצה הינה פיתוח אוריינות סביבתית תוך שימת דגש על הוראת מדעי כדור הארץ בגישה מערכתית. גישה זו קיימת התייחסות לכלל מרכיבי כדור הארץ והיא מבוססת על הגישה המדעית המכונה "גישת מערכות כדור הארץ". דגש מיוחד ניתן ליחסי הגומלין בין מרכיבי כדור הארץ הטבעיים ובינן לבין פעילות האדם.
התכנים משלבים מקצועות מדעי כדור הארץ כחלק מתכנית הלימוד במדע.

חברי הקבוצה מעורבים בפיתוח תכניות לימודים ובהפעלתן בכל מערכת החינוך החל מגני ילדים ועד לחטיבה העליונה. תכניות לימוד אלו מבוססות על שימוש במגוון של סביבות למידה: מעבדה, סביבת הלימוד החוץ כיתתית, מחשבים וכיתת הלימוד. פיתוח תכניות הלימוד מלווה במחקר הבוחן את קשיי התלמידים, התפיסות השגויות שלהם, והצרכים עימם הם מגיעים.
תכניות הלימוד מבוססות במידה רבה על ממצאי מחקרים אלו.