תחומי מחקר

היבטים קוגניטיביים

 • תפיסת זמן גאולוגי
 • תפיסה מרחבית
 • חשיבה מערכתית בהקשר של מערכות כדור הארץ
 • חשיבה מעגלית דינמית בהקשר של מערכות כדור הארץ
 • חשיבה משחזרת

בקרב מורים

 • הוראה בסביבה חוץ כיתתית
 • כיצד להוביל תהליכי שינוי משמעותיים בקרב מורים
 • הוראה בינתחומית היוצאת משאלות סביבתיות רלוונטיות
 • עמדות מורים דתיים כלפי הוראת נושאים מדעיים השנויים במחלוקת מבחינה דתית

פיתוח מודלים

 • מודלים לפיתוח תכניות לימודים רב-תחומיות
 • מודלים לפיתוח תכניות לימודים ממוקדות תלמיד
 • מודלים לשילוב סביבות לימוד מגוונות – שדה/מעבדה/כיתה/מחשב
 • מודלים לאירגון ידע ככלי לפיתוח חשיבה מערכתית

למידה מרחוק

 • הכיתה הארצית – שת"פ מכון דוידסון
 • הטמעת פדגוגיה במרחבים דיגיטאליים – פיתוח פלטפורמות לימוד

למידה מבוססת פרוייקטי מחקר

 • הטמנת פחמן דו חמצני באקוויפר – שת"פ אוניברסיטת בן גוריון
 • התשתית הקריסטלינית באילת – שת"פ האוניברסיטה העברית
 • פורמניפרמה והתחממות הים – שת"פ אוניברסיטת בן גוריון
 • המליחות הסמויה בכינרת – שת"פ המעבדה לחקר הכינרת