מהו הרמקול

רמקול הוא מתקן המשמש להרעדת מולקולות האוויר, המעבירות את התנודות לכל חלל החדר.

כדי להסביר את פעולת הרמקול, נתמקד בסוג הנפוץ:

רמקול אלקטרומגנטי – דומה ביותר למיקרופון האלקטרודינמי. באיור רואים את המגנט הקבוע, היוצר את השדה המגנטי, בתוכו נע סליל הקול. חרוט הנייר נע, כתוצאה מתנועת סליל הקול, ויוצר את תנודות האוויר, באמצעותן מועבר גל הקול לאוזן.

רמקול אלקטרומגנטי

להלן תמונת רמקול טיפוסי משני היבטים:

היבט על רמקול 1

היבט על רמקול 2

אוזניה לעומת רמקול – אוזניה היא רמקול קטן, המשמש להאזנה אישית, והיא צמודה לאוזן השומע. בתמונה רואים אוזניה פשוטה:

אוזניה

קיימות מערכות משולבות של אוזניה ומיקרופון, המתלבשות על האוזן ומאפשרות דיבור ושמיעה אישיים, ללא צורך בידיים להחזקת השפופרת. מערכת לדוגמה נראית בתמונה:

ערכת משולבת של אוזניה ומיקרופון

מערכת תקשורת דיבור פשוטה – ניתן באמצעות 2 גביעי פלסטיק, או קופסאות פח, המחוברים בחוט מקשר מתוח, להעביר תנודות המתורגמות לקולות. ראה פעילות בניית מכשיר.