איך מבצעים כפל באמצעות השיטה הבינרית

איך לדעתכם נראה לוח הכפל בשיטה הבינרית?

 1

0

*

0 0 0
1 0  1