תלות אורך גל הקול הנע באוויר בטמפרטורת האוויר

קיים קשר בין אורך הגל () של הקול, לטמפרטורת האוויר (T), בו מתקדם גל הקול.

מהירות ההתקדמות (v) של גל קול, נתונה על ידי מכפלת אורך הגל (), בתדירות (v), ומתייחסת לטמפרטורה, על פי המשוואה:

v = *v = 20.1sqrt(T)

כלומר ככול שטמפרטורת האוויר (T) גבוהה יותר, מהירות ההתקדמות (v) של גל הקול המתקדם בו, גבוהה יותר (זוהי תלות חלשה, המתבטאת בקשר המתמטי של הוצאת שורש ריבועי sqrt).

ניתן להסביר תופעה זאת בעובדה שכאשר הטמפרטורה של התווך גבוהה יותר, מהירות התנועה של המולקולות שלו גדולה יותר, ולכן ההפרעה מועברת בהן במהירות גדולה יותר.

מנוסחה זו ניתן לחלץ את אורך הגל () של הקול:

= 20.1sqrt(T)/v [m]

כלומר ככול שטמפרטורת האוויר (T) גבוהה יותר, אורך הגל () המתקדם בו, גדול יותר (זוהי תלות חלשה המתבטאת בקשר המתמטי של הוצאת שורש ריבועי sqrt).