מידע נוסף על מהירות הקול

ממדידות, נמצא כי מהירות התקדמות גלי הקול באוויר תלויה בטמפרטורה.

מהירות הקול גדלה בערך ב 60 סנטימטר (0.6 מטר) בשנייה, עבור כל עליה של 1 מעלת צלסיוס.

הנוסחה המתארת כיצד מהירות הקול באוויר (v), תלויה בטמפרטורה:

v = v0sqrt(T/T0)

T = טמפרטורת האוויר במעלות קלווין [0K].

מגדירים את מהירות האוויר בטמפרטורה של 200 צלסיוס, כטמפרטורת ייחוס, בה מהירות הקול שווה ל 344 מטרים בשנייה.

V = 344sqrt(T/(273+20)) = 20.1sqrt(T) [m/s]

בטבלה הבאה, מפורטת מהירות הקול באוויר (במטרים לשנייה ובקילומטרים לשעה) במספר טמפרטורות:

 [v [Km/s  [v [m/s T [0K]
1,197 332.5 0
 1,238 344 20
1,242 345 21
1,389 386 100