שאלות לפרק 7: טכנולוגיות תקשורת

  1. מהי התדירות (ביחידות גיגהרץ) של: שידורי FM, שידורי AM, שידורי UHF, צלחת לוויין, אור ירוק?
  2. מהי התדירות (ביחידות של הרץ) של גלי מיקרוגל?
  3. מה ההבדל בין תקשורת אנלוגית לתקשורת דיגיטלית, הביאו שתי דוגמאות.
  4. האם נכון לומר כי התקשורת ה"חוטית" היא אנלוגית ואילו התקשורת האלחוטית היא דיגיטלית? נמקו.
  5. האם נכון לומר כי התקשורת האלחוטית תמיד מהירה מהתקשורת ה"חוטית"? נמקו
  6. איזה איפנון מתואר בכל אחד מהחלקים התחתונים באיורים (אלו שצבעם כחול)? נמקו

איפנון 1איפנון 2

  1. קראו את סעיף 7.4. ובנו את הגרף:

א. רשמו כחזקות של 10 את הקצבים של העברת המידע בסעיפים 6-11.

ב. רשמו את המעריכים (לוגריתמים) של חזקות אלה בנפרד.

ג. תארו בגרף את גידול המעריך.

ד. הגרף שקיבלתם נקרא גרף לוגריתמי. מה יתרונותיו?

על איזו תכונה של האור מבוסס הסיב האופטי? הסבירו. איזה יישומים היא מאפשרת?