ביבליוגרפיה נוספת עבור פרק 4

לסעיף 4.5.1

  1. מבנה תא עצב                   http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7657
  2. הורמונים                          http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8264
  3. החושים חלונות לעולם      http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=13812
  4.  גלים                              http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=11159

לסעיף 4.6.3

מבנה האוזן                        http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=7708
למה שתי אוזניים?            http://lib.cet.ac.il?pages/printitem.asp?item=10046
תאי שערות השבלול      http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9702&source=403
מיתרי הקול                 http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=7871

לסעיף 4.6.5

הלשון בחיים                            http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=3722
לשון מדוברת וכתובה                http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=3724
תנועות                                   http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=3727
עיצורים                                  http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=3726

לסעיף 4.7 תקשורת חזותית

תהליך הראיה                 http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=7711
ראיית צבע                       http://science.cet.ac.il/science/colors/color8.asp
ראיית בע"ח                    http://science.cet.ac.il/science/colors/color11.asp
עולם הצבע של החרקים  http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=13666
טועמים ברגלים             http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=10053
אגדת 5 החושים            http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=11161