אתרים באינטרנט העוסקים במידע ותקשורת

אתרי אינטרנט בהם יש יישומונים המאפשרים יצירת הודעה מוצפנת, או פיענוח הודעה מוצפנת:

CipherClerk's Applet

Virtual U.S. Army Cipher Device, Model M-94

Major Bazeries Cipher Device

  • התנסות בקידוד צופן אניגמה:

אתר 1
אתר 2
יישומון קידוד RSA

  • קידוד מורס:

אתר 1
אתר 2

מערכת העוזרת ללימוד קוד מורס:

http://www.aa9pw.com/radio/morse_new.html

http://www.merrymeet.com/minow/MorsePractice/MorsePractice.html

קוד טלפון בינלאומי בין ארצות