הערה: מהי פרלקסה?

פרלקסה היא המיקום היחסי של הגופים כפי שהם נראים מנקודות צפייה שונות.

כאשר מסתכלים על מרחב תלת ממדי עם שתי עיניים, נוצרות שתי תמונות שונות, אחת בכל עין.

כפי שניתן לראות באיור 10-0:

ראייה עם שתי עיניים

איור 10-01: ראייה עם שתי עיניים.

  1. האובייקט הרחוק נראה על ידי עין שמאל משמאל לאובייקט הקרוב.
  2. האובייקט הרחוק נראה על ידי עין ימין מימין לאובייקט הקרוב.

המוח האנושי מתורגל לפענח את שתי התמונות של אותו מרחב כתחושת עומק בתמונה.

בהולוגרמה, כל נקודה בהולוגרמה מתארת מבט מזווית שונה על אותו מרחב.