ערכת קס"מ ישראל (ערכה לזיהוי קרקעות סלעים ומינרלים)

שם הערכה:
ערכת קס"מ ישראל (ערכה לזיהוי קרקעות סלעים ומינרלים)

אוכלוסיית יעד: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ ­ מכון ויצמן למדע, רחובות
מקצוע: מדעי כדור הערץ והסביבה
מיועד לכיתה: א' ­ י"ב

תיאור הערכה:
הערכה מכילה: 16 דוגמאות סלעים, 9 דוגמאות של גבישי מינרלים, 6 סוגי קרקעות, כרטיסי זיהוי, חומצה מלחית מהולה, מסמר ברזלי, מגנט.

שנת הוצאה: 1999

מפיץ:
דלילה ציוד מעבדתי בע"מ
מושב בית יצחק
סוף רחוב הראשונים
מען למכתבים:
ת.ד. 13423
נתניה 42379
טלפון: 8627757 – 09 (רב קווי)
פקס: 8627758 – 09
נייד: 686218 – 052
דוא"ל: delilab@netvision.net.il