מההר אל הבקע ­- מיני פלקטים

אוכלוסיית יעד: לתלמיד ולמורה
גוף מפתח: מל"מ ­ מכון ויצמן למדע, רחובות
מקצוע: מדעי כדור הערץ והסביבה
מיועד לכיתה: ז' ­ י"ב

תיאור הפלקטים:

  1. מההר אל הבקע ­ חתך גיאולוגי (סכמטי)
  2. עמודת הסלעים הנחשפת בצפון מדבר­ יהודה (חתך סכמטי).
  3. ואדי קלט (אזור עין- פואר)­ חתך גיאולוגי לרוחב הנחל.
  4. מערכת ההזנה הקראסטית של מעיינות ואדי קלט.
  5. מבני שבירה.
  6. ממדבר יהודה לים המלח ­ חתך גיאולוגי סכמטי.
  7. אזור הבקע המכוסה על­ ידי ימת הלשון.

מספר עמודים: 8 מיני פלקטים
שנת ההוצאה: 1989

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03