מהשפלה אל ההר (פוסטר)

אוכלוסיית יעד: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ ­ מכון ויצמן למדע, רחובות
מקצוע: מדעי כדור הערץ והסביבה
מיועד לכיתה: ז' ­ י"ב

תיאור הספר: פוסטר צבעוני בגודל של 60X80 ס"מ, המכיל את כל שלבי ההתפתחות הגיאולוגית של גדות ההר בישראל.

שנת ההוצאה: 1999

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03