אילת תמנע – מיני פלקטים

אוכלוסיית יעד: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ ­ מכון ויצמן למדע, רחובות
מקצוע: מדעי כדור הערץ והסביבה
מיועד לכיתה: ז' ­ י"ב

תיאור הספר:

  1. שלב ההתמרה והשלב המגמטי.
  2. שלב אירוזיבי קדום בסוף הפריקמבריון (פנפלייניזציה).
  3. שלב ההרבדה היבשתית הקדום (פוליאוזואיקון­קרטיקון תחתון)
  4. השלב הימי (קנומן­איאוקן) ­הרבדת סלעי המשקע הימיים.
  5. עמודת הסלעים באזור אילת לאחר נסיגת הים.
  6. שלב השבירה בשולי הבקע הסורי­ אפריקאי.
  7. השלב האירוזיבי הנוכחי.
  8. ההתפתחות הגיאולוגית של האזור ­ מיני פלקט רב­ שכבתי.

מספר עמודים: 8 ­מיני פלקטים
שנת ההוצאה: 1990

מפיץ:
"תרבות לעם" – הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 – 03 פקס: 5622707 – 03