פתיחה

יחידת הלימוד מחזור הסלעים ומערכות כדור הארץ נועדה ללוות את התלמידים הניגשים לבגרות במדעי כדור הארץ והסביבה.

מובאים כאן איורים מהספר – לנוחות המורים והתלמידים.