רקמה

« בחזרה למילון המונחים

מצבור של תאים שמבצעים תפקוד מסוים. התאים יכולים להיות מאותו סוג (כמו ברקמה עצבית) או מסוגים שונים (כמו ברקמת חיבור). הצטברויות של רקמות יוצרות איברים.

« בחזרה למילון המונחים