דו סוכר – סוכרוז

« בחזרה למילון המונחים

בנוי משני חד-סוכרים (גלוקוז + פרוקטוז) הקשורים זה לזה בקשר כימי.

המבנה הכימי של סוכרוז המורכב מגלוקוז ופרוקטוז

« בחזרה למילון המונחים