מגן לנשא

ברוכים הבאים לפעילות מגן לנשא!

מלאו את כתובת הדואל (eMail) אליה תרצו שישלחו התוצאות

ברוכים הבאים לפעילות מגן לנשא.

יש לבצע פעילות זו רק לאחר פעילות מגן לאנזים.

שם וכיתה:

לזבובים בדרך כלל יש עיניים אדומות. חוקרים מצאו זבובים שלהם עיניים לבנות.

האם לדעתכם לגנים יש השפעה על צבע העיניים של הזבובים? כיצד הם משפיעים?

בפעילות זו נחקור את השפעת הגנים על צבע עיני הזבוב.

היכנסו למעבדת הזבובים ונווטו למאגר המידע הגנטי. בחרו בגן White.

קראו את המידע אודות הגן וצפו באנימציה. מה תפקידו של החלבון הנוצר מהמידע בגן זה?

מה קורה כאשר הזבוב מכיל שני אללים המכילים מידע שגוי ליצירת החלבון?

חלבון המעביר חומרים מחוץ התא לתוכו או מתוך התא החוצה נקרא "נשא". במקרה שלנו, לאחר כניסת החומרים הם משנים את צבעם.

מה לדעתכם קורה בשלב יצירת הצבע? האם מעורב חלבון בתהליך הזה? כיצד?

אם נאחד את המנגנון שלמדנו על הגן Ebony  והגן White נראה שיש חומר מסוים שנכנס לתא ע"י חלבון שהוא נשא. בתוך התא החומר נקשר לחלבון שהוא אנזים שהופך אותו לחומר שונה, למשל לחומר בעל צבע.

במנגנון שתיארנו מעורבים שני חלבונים שונים שמקורם בשני גנים שונים - נשא ואנזים. אם לזבוב מסוים מוטציה רק בגן לחלבון המקודד לנשא, מה תהיה התוצאה?

מה יקרה לזבוב הטרוזיגוט - כלומר עם אלל אחד שמקודד לחלבון שמעביר את החומרים ואלל אחד מקודד לחלבון שלא מעביר את החומרים?