מי נולד וכמה?

ברוכים הבאים לפעילות מי נולד וכמה?!

מלאו את כתובת הדואל (eMail) אליה תרצו שישלחו התוצאות

ברוכים הבאים לפעילות מי נולד וכמה?

בפעילות זו נתנסה בהכלאות זבובים שונים ויצירת זבובים.

מלאו בבקשה שם וכיתה:

היכנסו למעבדת הזבובים על ידי לחיצה כאן.

נווטו למאגר הגנטי והקליקו על הגן Ebony.  קראו את המידע  והביטו בתמונות.

מי האלל הדומיננטי?

אם נכליא זבוב EE עם זבובה ee כמה מהצאצאים יהיו בעלי צבע גוף בהיר?

הכליאו כעת את הזכר שבתמונה התחתונה ( Ee) שכנפיו מעוגלות כלפי מעלה עם הנקבה שבתמונה העליונה (EE) שכנפיה ישרות.

הפעם נשים לב למבנה הכנף של הצאצאים.

כמה מהצאצאים הם בעלי כנף ישרה (שאינה מעוגלת כלפי מעלה)?

הגן שמשפיע על מבנה הכנף אינו Ebony  אלא Curly המסומן באות R או r.

כעת עליכם לחשוב מה הגנוטיפ של האם בהכלאה שביצעתם כרגע?

מה הגנוטיפ של האב בהכלאה שביצעתם?

(זכרו את יחסי הצאצאים שקיבלתם או בצעו מחדש את ההכלאה)

חזרו לדף הבית במעבדת הזבובים. היכנסו לזבוב כבקשתך.

הביטו על תמונה האם והאב ועל הכרומוזומים שלהם.

נסו ליצור זבוב בעל צבע גוף בהיר. האם הצלחתם? הסבירו

נסו ליצור זבוב בעל צבע גוף שחור. האם הצלחתם? הסבירו

אם נכליא זבוב Ee עם זבובה ee כמה מהצאצאים יהיו בעלי צבע גוף בהיר?

היכנסו לסימולטור ההכלאות שבמעבדת הזבובים ובצעו את ההכלאות עליהם נשאלתם.

האם צפיתם נכון את כמות הצאצאים הבהירים?