פעילות קבוצתית (המשך לחקר חופשי)

ברוכים הבאים לפעילות המשך לחקר חופשי

מלאו את כתובת הדואל Email אליה תרצו שישלחו תוצאות הפעילות

בפעילות הקודמת בחרתם להתמקד בגן אחד. את חלק זה יש לבצע עם חברים שבחרו גן שונה וננסה לראות מה ההבדלים בין הגנים שלכם.
עליכם לדון יחד בשאלות הבאות.
האם כל הגנים שחקרתם היו בעצם מקטע של דנ"א

האם לכל הגנים שחקרתם היה אותו רצף של דנ"א?האם כל הגנים שחקרתם היו קוד ממנו יוצר חלבון?האם החלבון שנוצר מהמידע שבגן שבחרתם נראה בכל הגנים אותו הדבר?האם התפקוד של החלבון שנוצר מהמידע שבגנים שבחרתם היה זהה בכל המקרים?האם התכונה עליה השפיע הגן היתה זהה בכל הגנים שבחרתם?

נסו להסביר כיצד גנים שונים משפיעים על תכונות שונות? מה ההבדל בין הגנים שגורם לכך שגן אחד משפיע על תכונה אחת וגן אחר משפיע על תכונה אחרת?