צוות

פיתוח תוכני:

ד”ר מיכל השכל-איטח

פרופ’  ענת ירדן

פיתוח אתר:

הילה שהם

פיתוח מעבדת הזבובים:

ד”ר מיכל השכל-איטח

 

יעוץ גרפי:

זיו אריאלי

 

תודות:

מרינה ארמיאץ’

גילת בריל

דינה ברטוב

פרופ’ בני שילה

ד”ר אייל שכטר

הדס גריידי

מורן פרבר