תמונות באתר

לכל התמונות ,בהן נעשה שימוש באתר, התקבל אישור לשימוש מסוג זה.

מקורות התמונות:

  • ד”ר טל רוסו –  המסע אל תוך הזחל
  • WH Freeman Inc – כרומוזומים, המסע אל תוך הזחל
  • FlyBase – המאגר הגנטי
  • FlyMove – המסע אל תוך הזחל ומחזור חיי הזבוב –a new way to look at development of Drosophila -Weigmann K, Klapper R, Strasser T, Rickert C, Technau G, Jäckle H, Janning W, Klämbt
  • צילומים נוספים נלקחו ברישיון מאתר Shutterstock.com