הסיפור האמיתי

השלד התוך תאי אמור לעצב את צורת התא. אולם בד בבד, רצוי שהשלד התוך תאי יהיה נתון לשינויים וגמיש בתגובתו לאירועים כמו תנועה של תאים, חלוקה (מיטוזה), יצירת קשרים בין המצע לבין התא הדרושים להישרדותו של התא ולהעברת אותות מחוץ לתא פנימה. הסרטים שבהם אתם צופים נעשו כדי לבדוק מהם השינויים שחלים בשלד התוך תאי בתהליכים אלה.
למה זה חשוב לנו? ראשית, כדי ללמוד על האופן שבו מתרחשים תהליכים דינמיים בתא נורמלי. שנית, על מנת להבין מה משתבש בתאים במחלות שונות ולנסות ולפתח תרופות למחלות אלה. לדוגמה, בתאים סרטניים נמצאו פגמים רבים בתפקוד של השלד התוך תאי. זו אחת הסיבות לכך שהם יכולים לשרוד גם ללא אחיזה במצע, דבר שמאפשר את תנועתם ויצירת גרורות.