קבוצת דם ABO

בתחילת המאה הנוכחית גילה קרל לנדשטיינר*[1] (Landsteiner .K ) , כי ישנם ארבעה – וכל אדם משתייך לאחד מארבעת הסוגים. כל סוג O ,AB ,B ,A סוגי דם של אדם – מאופיין על ידי מולקולות (דטרמיננטות אנטיגניות) ספציפיות לו, המופיעות על גבי תאי הדם האדומים: אנשים שסוג דמם A נושאים על גבי תאי הדם האדומים שלהם דטרמיננטות אנטיגניות A; אנשים שסוג דמם B נושאים דטרמיננטות אנטיגניות B; אנשים שסוג דמם AB נושאים דטרמיננטות אנטיגניות משני הסוגים; אנשים שסוג דמם O אינם נושאים את שתי הדטרמיננטות (הסימון O מקורו בספרה אפס). מאוחר יותר התברר, שגם לאנשים שסוג דמם O יש דטרמיננטות אנטיגניות ייחודיות, והללו מכונות H (ראה איור 2.5). דטרמיננטות אנטיגניות H מופיעות בשלבים העובריים גם על גבי תאי דם אדומים מקבוצות A ו- B.

איור קבוצת דם ABO

איור 2.5 : אנטיגנים של קבוצת דם ABO.תחלופה נגישה לשאלות


[1]  קרל לנדשטיינר (1943-1868). נולד באוסטריה. היה רופא שעסק בעיקר בפתולוגיה. בתחום האימונולוגיה נזקף לזכותו הגילוי של האנטיגנים המייחדים את קבוצות הדם: ABO, MNP , ו- Rh. כמו כן ידועים מחקריו בנושא הבסיס לספציפיות הפעולה של נוגדנים. בשנת 1930 הוענק לו פרס נובל לרפואה על גילוי קבוצות הדם.
קרל לנדשטיינר

קרל לנדשטיינר