הרחבה – המבנה של מולקולת MHC מסוג II

מולקולת MHC מסוג II מורכבת משתי שרשרות חלבוניות. האחת כונתה שרשרת a, והשנייה שרשרת b. שתי השרשרות מחוברות ביניהן באמצעות קשרים לא קו-ולנטיים. לפניך תיאור סכמטי ותיאור ששורטט על ידי מחשב של
מולקולת MHC מסוג II.

מולקולת MHC

איור 7.3: א. תיאור סכמטי של מולקולת MHC מסוג II. המולקולה מורכבת משתי שרשרות (a ו – b).
ב. דיאגרמת סרט (צורת הפיתול של השרשרת הפוליפפטידית) של
מולקולת MHC מסוג II. שרשרת a מסומנת בצהוב, שרשרת b מסומנת בכחול. באדיבות ד"ר מ' איזנשטיין, מכון ויצמן למדע, רחובות.

לפניך תיאור המבנה התלת-ממדי של מולקולת MHC מסוג II הטעונה בפפטיד אנטיגני.

מבנה תלת מימדי

איור 7.4: מבנה תלת-ממדי של אתר הקישור במולקולת MHC מסוג II (מסומן בכחול) הטעון בפפטיד אנטיגני (מסומן בצבעים שונים).
מולקולת ה- MHC מתוארת בצורה של צפיפות אלקטרונים,
ואילו הפפטיד האנטיגני מתואר על ידי כדורים; הכדורים מייצגים אטומים שונים במולקולה. באדיבות פרופ' D. C. Wiley , אוניברסיטת Harvard, ארצות הברית.

סוף קטע הרחבה